companylogo

De website van Polikliniek Kaakchirurgie Deventer Ziekenhuis - 't Gelre Zutphen wil patiënten, bezoekers, verwijzers en overige geïnteresseerden informatie bieden. Polikliniek Kaakchirurgie Deventer Ziekenhuis - 't Gelre Zutphen heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze website. Desondanks accepteert Polikliniek Kaakchirurgie Deventer Ziekenhuis - 't Gelre Zutphen geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie, noch voor schade, overlast of ongemak dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van de informatie. Aan de informatie die is opgeslagen in www.mka-chirurgen.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Wel stelt Polikliniek Kaakchirurgie Deventer Ziekenhuis - 't Gelre Zutphen het op prijs als u vermeende onvolledigheden en/of onjuistheden meldt aan: Polikliniek Kaakchirurgie Deventer Ziekenhuis - 't Gelre Zutphen, G.W.C. Jaspers, Postbus 5001,7400 GC Deventer U kunt ook mailen.

Copyright

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo’s, foto’s en illustraties. De informatie op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Polikliniek Kaakchirurgie Deventer Ziekenhuis - 't Gelre Zutphen worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Aanvragen hiervoor kunnen worden gericht aan: Polikliniek Kaakchirurgie Deventer Ziekenhuis - 't Gelre Zutphen, G.W.C. Jaspers, Postbus 5001,7400 GC Deventer

Links

Op de website van Polikliniek Kaakchirurgie Deventer Ziekenhuis - 't Gelre Zutphen is een aantal verwijzingen (links) opgenomen naar websites van derden. Deze links vallen buiten de controle van Polikliniek Kaakchirurgie Deventer Ziekenhuis - 't Gelre Zutphen en het ziekenhuis kan dan ook nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden.

Privacy

Alle door bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite www.mka-chirurgen.nl aan de Polikliniek Kaakchirurgie Deventer Ziekenhuis - 't Gelre Zutphen verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en, tenzij expliciet kenbaar gemaakt, niet door Polikliniek Kaakchirurgie Deventer Ziekenhuis - 't Gelre Zutphen bekend worden gemaakt aan derden, behoudens indien dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd.

Verwijzing naar informatie en diensten

Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van Polikliniek Kaakchirurgie Deventer Ziekenhuis - 't Gelre Zutphen. Polikliniek Kaakchirurgie Deventer Ziekenhuis - 't Gelre Zutphen spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend worden in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie in welke vorm dan ook (tekst/foto/video/etc) van www.mka-chirurgen.nl in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming van Polikliniek Kaakchirurgie Deventer Ziekenhuis - 't Gelre Zutphen heeft.

Wijzigingen

Polikliniek Kaakchirurgie Deventer Ziekenhuis - 't Gelre Zutphen behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op de internetsite www.mka-chirurgen.nl van kracht. 

 

Locatie Deventer

Deventer Ziekenhuis

Bezoekadres
N. Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

Correspondentieadres
Postbus 5001
7400 GC Deventer

Telefoon
0570 53 50 75

E-mail
[email protected]

Bereikbaarheid
Ma. t/m vrij.: 08:00 - 17:00 uur

 

Locatie Rijssen

Medisch Centrum Rijssen

Bezoekadres
Wijnand Zeeuwstraat 26
7462 DE Rijssen

Correspondentieadres
Postbus 5001
7400 GC Deventer

Telefoon
0570 53 50 75

E-mail
[email protected]

Bereikbaarheid
Ma. t/m vrij.: 08:00 - 17:00 uur

 

Locatie Zutphen

Gelre Ziekenhuizen

Bezoekadres
Den Elterweg 77
7207 AE Zutphen

Correspondentieadres
Postbus 9020
7200 GZ Zutphen

Telefoon
0575 59 28 22

E-mail
[email protected]

Bereikbaarheid
Ma. t/m vrij.: 08:30 - 16:30 uur

 

Aangesloten bij

lid IAOMS
lid NVOI
lid VMKA
NVTS geaccrediteerd