companylogo
  • Home
  • Behandelingen
  • Sluiten open verbinding naar de neusbijholte

Sluiten open verbinding naar de neusbijholte

 

Vooraf

Het bot boven de wortels van tanden en kiezen in de bovenkaak kan erg dun zijn. Daardoor kan er bij het trekken van een tand of kies een gaatje ontstaan tussen de neusbijholte en de mondholte. Dit gaatje heet een antrumperforatie. Door dit gaatje ontsnapt lucht, maar ook vloeistof vanuit de mond naar de neus. Wanneer dit gaatje langere tijd blijft bestaan, kan het slijmvlies van de neusbijholte gaan ontsteken (sinusitis). Om dit te voorkomen bent u verwezen om dit gaatje door de kaakchirurg te laten sluiten.

De afspraak

Wanneer u zich meldt voor uw afspraak op de polikliniek wordt uw verwijsbrief in ontvangst genomen. Vaak wordt er een foto genomen van het gebied waar de tand of kies is verwijderd. Dit is om te controleren of alle restanten van de kies inderdaad verwijderd zijn, en of er geen fragmenten in de neusbijholte terecht zijn gekomen.

Na uitleg door uw kaakchirurg geeft hij u een plaatselijke verdoving die enkele minuten inwerkt. Deze verdoving zorgt ervoor dat de behandeling pijnloos verloopt. U krijgt een laken over de borst en ogen die u beschermt tegen de felle lamp en ervoor zorgt dat wij steriel kunnen werken.

Eerst wordt het wondje en de tandkas goed schoongespoeld. Vervolgens wordt aan de buitenzijde van de kaak een lapje tandvlees losgemaakt. Dit tandvlees wordt als een tentje over de tandkas heen getrokken en op zijn plaats gehouden met hechtingen die langzaam op zullen lossen. Op de beide onderstaande tekeningen is dit schematisch weergegeven.

 

Deze behandelingen duurt ongeveer twintig minuten.

Na de behandeling

De plaatselijke verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt. U kunt dan napijn krijgen. Daarom kunt het beste al voor de verdoving is uitgewerkt een eerste pijnstiller innemen. U heeft hier instructie van de kaakchirurg en de assisterende gekregen. Vaak krijgt u ook een recept mee. Het voorgeschreven mondspoelmiddel start u de dag na de behandeling.

Zwelling en pijn zijn komen bij deze behandeling vaak voor. Deze zwelling is na twee dagen het grootst en neemt daarna weer langzaam af. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. Het koelen van de wangen voorkomt mogelijk zwelling en is vaak erg aangenaam.

Op de dag van de ingreep en de dag erna kan er nog wat bloed uit uw neus of mond komen. Dit is normaal en houdt vanzelf op. Zolang het tandvlees nog niet geheel is genezen moet u grote luchtdruk op de neus en mond vermijden.
Dat betekent dat u de eerste tien dagen:

  • niet uw neus mag snuiten, maar alleen mag afvegen of ophalen
  • als u niezen moet, uw mond wijd open moet houden en niet de neus dichtknijpen
  • geen blaasinstrumenten moet bespelen
  • wanneer u verkouden wordt moet u de neus gaan stomen

Vervolg

Afhankelijk van de grootte van het gaatje kan uw kaakchirurg met u een controle moment afspreken. Dit is echter niet altijd nodig. Indien u na een week twijfelt of het gaatje inderdaad weer betrouwbaar dichtzit, belt u dan voor een kort controlemoment op de polikliniek. 

Locatie Deventer

Deventer Ziekenhuis

Bezoekadres
N. Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

Correspondentieadres
Postbus 5001
7400 GC Deventer

Telefoon
0570 53 50 75

E-mail
[email protected]

Bereikbaarheid
Ma. t/m vrij.: 08:00 - 17:00 uur

 

Locatie Rijssen

Medisch Centrum Rijssen

Bezoekadres
Wijnand Zeeuwstraat 26
7462 DE Rijssen

Correspondentieadres
Postbus 5001
7400 GC Deventer

Telefoon
0570 53 50 75

E-mail
[email protected]

Bereikbaarheid
Ma. t/m vrij.: 08:00 - 17:00 uur

 

Locatie Zutphen

Gelre Ziekenhuizen

Bezoekadres
Den Elterweg 77
7207 AE Zutphen

Correspondentieadres
Postbus 9020
7200 GZ Zutphen

Telefoon
0575 59 28 22

E-mail
[email protected]

Bereikbaarheid
Ma. t/m vrij.: 08:30 - 16:30 uur

 

Aangesloten bij

lid IAOMS
lid NVOI
lid VMKA
NVTS geaccrediteerd