companylogo
  • Home
  • Implantologie
  • Tandwortel implantaten voor vervanging van een tand of kies

Tandwortel implantaten voor vervanging van een tand of kies

Vooraf

U bent door uw tandarts verwezen voor het plaatsen van een of meerdere implantaten. Deze implantaten vervangen de wortels van uw eigen tanden of kiezen. Het implantaat heeft de vorm van een schroef met een diameter van ongeveer 4 mm en een lengte tussen de 6 en 14 mm. Op de door ons geplaatste implantaten maakt uw tandarts een kroon of brug die uw tandboog weer opvult.

Implantaten kunnen altijd worden geplaatst. Een implantaat moet echter wel rondom in bot worden aangebracht. Hierdoor kan het nodig zijn om voor het plaatsen van het implantaat in een aparte behandeling bot aan te brengen. Hiervoor gebruiken we vaak bot van een andere plek in de mond. Uw eigen bot is hier namelijk het meest geschikt voor.

Afbeelding 5

De afspraak

Wanneer u zich meldt voor uw eerste afspraak op de polikliniek wordt uw verwijsbrief in ontvangst genomen. Indien nodig wordt nog een röntgenfoto gemaakt die het bot op de plaats waar het implantaat gaat komen weergeeft.

Tijdens een eerste afspraak bespreekt de kaakchirurg met u het plaatsen van een implantaat in uw specifieke geval. Er wordt een beoordeling gedaan van de hoeveelheid kaakbot, de conditie van het tandvlees en uw overige gebit. Omdat een implantaat ter vervanging van een enkele tand of kies nagenoeg nooit wordt vergoed door uw zorgverzekeraar krijgt u van de kaakchirurg een kostenbegroting. Onderaan deze pagina kunt u de folder over de kostenbegroting downloaden en thuis bekijken.

Tijdens de tweede afspraak wordt het implantaat geplaatst. Voor de behandeling geeft de kaakchirurg u een plaatselijke verdoving die enkele minuten inwerkt. Deze verdoving zorgt ervoor dat de behandeling pijnloos verloopt. U krijgt een laken over de borst en ogen die u beschermt tegen de felle lamp en ervoor zorgt dat wij steriel kunnen werken.

Wanneer de verdoving is getest, wordt begonnen met het aan de kant schuiven van tandvlees op de plaats waar het implantaat gaat komen. Vervolgens wordt een gaatje geboord ter grootte van het implantaat. Hierna wordt het implantaat de kaak ingeschroefd, en afgedekt met een afdekdopje. Het tandvlees wordt hier overheen gesloten met hechtingen die langzaam op zullen lossen.

  

Na de behandeling

De plaatselijke verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt. U kunt dan napijn krijgen. Daarom kunt u het beste al voor de verdoving is uitgewerkt een eerste pijnstiller innemen. U heeft hier instructie van de kaakchirurg en de assisterende gekregen. Vaak krijgt u ook een recept mee. Het voorgeschreven mondspoelmiddel start u de dag na de behandeling.

Zwelling en pijn zijn vaak minder uitgesproken dan bij het verwijderen van een tand of kies, doordat er geen open wond aanwezig is. Door de behandeling kan uw wang of lip een beetje gaan zwellen. Deze zwelling is na twee dagen het grootst en neemt daarna weer langzaam af. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. Het koelen van de wang voorkomt mogelijk zwelling en is vaak erg aangenaam.

Verdere verzorging

Het is beter om de eerste vijf dagen na de behandeling het tandvlees over het implantaat niet te poetsen. In plaats daarvan gebruikt u het voorgeschreven mondspoelmiddel. U kunt alle andere tanden en kiezen gewoon poetsen. De eerste twee dagen kunt u het beste zachte voeding gebruiken. Ook is het beter om de eerste dagen niet te roken, omdat de hete rook de wondgenezing verstoort.

Het vervolg

Twee weken na het plaatsen van het implantaat komt u voor controle op de polikliniek. De eventueel nog aanwezige hechtingen worden verwijderd, en er wordt een röntgenfoto gemaakt van het implantaat. Dit is een kort bezoek.

Acht tot tien weken na het plaatsen van het implantaat komt u voor een tweede controle op de polikliniek waarbij een controlefoto wordt gemaakt van het implantaat. Op deze foto is te zien of het implantaat is vastgegroeid in het bot. Vervolgens wordt het implantaat opgezocht. Voor dit opzoeken krijgt u weer een plaatselijke verdoving. De kaakchirurg maakt op de plaats van het implantaat een klein gaatje in het tandvlees en vervangt het korte afdekdopje door een hogere die door het tandvlees heen steekt.

Een week na dit opzoeken kunt u langs bij de tandarts om te starten met het maken van de kroon of brug op het implantaat. Deze afspraak maakt u zelf.

Als alles af is zien we graag nog eens hoe het eindresultaat is geworden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente.

Locatie Deventer

Deventer Ziekenhuis

Bezoekadres
N. Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

Correspondentieadres
Postbus 5001
7400 GC Deventer

Telefoon
0570 53 50 75

E-mail
[email protected]

Bereikbaarheid
Ma. t/m vrij.: 08:00 - 17:00 uur

 

Locatie Rijssen

Medisch Centrum Rijssen

Bezoekadres
Wijnand Zeeuwstraat 26
7462 DE Rijssen

Correspondentieadres
Postbus 5001
7400 GC Deventer

Telefoon
0570 53 50 75

E-mail
[email protected]

Bereikbaarheid
Ma. t/m vrij.: 08:00 - 17:00 uur

 

Locatie Zutphen

Gelre Ziekenhuizen

Bezoekadres
Den Elterweg 77
7207 AE Zutphen

Correspondentieadres
Postbus 9020
7200 GZ Zutphen

Telefoon
0575 59 28 22

E-mail
[email protected]

Bereikbaarheid
Ma. t/m vrij.: 08:30 - 16:30 uur

 

Aangesloten bij

lid IAOMS
lid NVOI
lid VMKA
NVTS geaccrediteerd