companylogo
  • Home
  • Implantologie
  • Tandwortel implantaten voor houvast van het kunstgebit in de onderkaak

Tandwortel implantaten voor houvast van het kunstgebit in de onderkaak

Vooraf

U bent door uw protheticus of tandarts verwezen voor het plaatsen van implantaten in de onderkaak. Het doel van deze ingreep is een verbeterde houvast van uw kunstgebit. Op de implantaten zal in een latere fase een nieuw kunstgebit worden verankerd. De implantaten hebben de vorm van een schroef met een diameter van ongeveer 4 mm en een lengte tussen de 2 en 12 mm.

Als al uw tanden en kiezen zijn verwijderd, zullen uw kaken in de loop van de jaren gaan slinken. Dit kan leiden tot een loszittend kunstgebit. Wanneer er onvoldoende kaakhoogte overblijft, dan is het voor een prothetist of tandarts erg moeilijk om een nieuw kunstgebit te maken. Met behulp van implantaten kan aan het kunstgebit weer meer houvast worden gegeven. Hiervoor plaatst de kaakchirurg een aantal implantaten in uw onderkaak. Op deze implantaten maakt de tandarts een steg of drukknoppen, waarop uw nieuwe kunstgebit kan worden vastgeklikt.

Implantaten kunnen altijd worden geplaatst. Een implantaat moet echter wel rondom in bot worden aangebracht. Hierdoor kan het in zeldzame gevallen nodig zijn om voor het plaatsen van het implantaat in een aparte behandeling bot aan te brengen. Leest u hiervoor het onderdeel botopbouw

De afspraak

Wanneer u zich meldt voor uw eerste afspraak op de polikliniek wordt uw verwijsbrief in ontvangst genomen. Indien nodig wordt nog een röntgenfoto gemaakt die de hoogte en dikte van het bot in de onderkaak laat zien.

Tijdens een eerste afspraak bespreekt de kaakchirurg met u het plaatsen van implantaat in uw specifieke geval. Er wordt een beoordeling gedaan van de hoeveelheid kaakbot, de conditie van het tandvlees en uw algemene gezondheid. Omdat een implantaat als ondersteuning van een klikgebit vaak door uw zorgverzekeraar vergoed wordt, zal een machtiging worden aangevraagd bij uw zorgverzekeraar. Hiervan hebben we binnen 4 weken bericht.

Tijdens de tweede afspraak wordt de implantaten geplaatst. Afhankelijk van uw kaakhoogte en de wens van de tandarts of prothetist zijn dit er twee, drie en soms vier. Voor de behandeling geeft de kaakchirurg u een plaatselijke verdoving die enkele minuten inwerkt. Deze verdoving zorgt ervoor dat de behandeling pijnloos verloopt. U krijgt een laken over de borst en ogen die u beschermt tegen de felle lamp en ervoor zorgt dat wij steriel kunnen werken.

Wanneer de verdoving is getest, wordt begonnen met het aan de kant schuiven van tandvlees op de plaats waar de implantaten gaan komen. Vervolgens wordt de gaatjes geboord ter grootte van het implantaat. Hierna worden de implantaten in de kaak geschroefd, en afgedekt met een afdekdopje. Het tandvlees wordt hier overheen gesloten met hechtingen die langzaam op zullen lossen. Deze behandeling duurt ongeveer drie kwartier.

Afbeelding 11 Afbeelding 12 Afbeelding 13

Na de behandeling

De plaatselijke verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt. U kunt dan napijn krijgen. Daarom kunt u het beste al voor de verdoving is uitgewerkt een eerste pijnstiller innemen. U heeft hier instructie van de kaakchirurg en de assisterende gekregen. Vaak krijgt u ook een recept mee. Het voorgeschreven mondspoelmiddel start u de dag na de behandeling.

Zwelling en pijn zijn vaak minder uitgesproken dan bij het verwijderen van een tand of kies, doordat er geen open wond aanwezig is. Wel kan het kingebied blauw worden door een bloeduitstorting. Door de behandeling kan uw wang of lip een beetje gaan zwellen. Deze zwelling is na twee dagen het grootst en neemt daarna weer langzaam af. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. Het koelen van de kin voorkomt mogelijk zwelling en is vaak erg aangenaam.

Verdere verzorging

Voor de verzorging van het gehechte tandvlees gebruikt u het voorgeschreven mondspoelmiddel. Het kunstgebit mag u, als u dat wil, dragen. Wanneer dit te gevoelig is, wordt aangeraden het de eerste week uit te laten. De eerste twee weken kunt u het beste zachte voeding gebruiken, om de implantaten onder het tandvlees zo min mogelijk te belasten.. Ook is het beter om de eerste twee weken niet te roken, omdat de hete rook de wondgenezing verstoort, en het vastgroeien van de implantaten negatief beinvloed.

Het vervolg

Twee weken na het plaatsen van het implantaat komt u voor controle op de polikliniek. De eventueel nog aanwezige hechtingen worden verwijderd, en er wordt een röntgenfoto gemaakt van het implantaat. Dit is een kort bezoek.

Acht tot tien weken weken na het plaatsen van het implantaat komt u voor een tweede controle op de polikliniek waarbij een controlefoto wordt gemaakt van de implantaten. Op deze foto is te zien of de implantaten zijn vastgegroeid in het onderkaak. Vervolgens wordt het implantaat opgezocht. Voor dit opzoeken krijgt u weer een plaatselijke verdoving. De kaakchirurg maakt op de plaats van de implantaten een klein gaatje in het tandvlees en vervangt het korte afdekdopje door een hogere die door het tandvlees heen steekt.

Een week na dit opzoeken kunt u langs bij de prothetist of tandarts om te starten met het maken van het klikgebit. Deze afspraak maakt u zelf.

Als alles af is zien we graag nog eens hoe het eindresultaat is geworden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente.

Kosten

Het plaatsen van implantaten in de tandeloze onderkaak valt onder de basisverzekering. Wanneer de onderkaak zover is geslonken, dat zonder implantaten geen goed zittende prothese kan worden gemaakt, dan zal de zorgverzekeraar de behandeling met implantaten gewoonlijk vergoeden. Hierbij wordt voor het klikgebit wel een eigen bijdrage in rekening gebracht. Voor de behandeling dient de kaakchirurg een aanvraag in bij uw zorgverzekeraar waar u bericht van krijgt. Vaak is dat binnen vier weken het geval.

Locatie Deventer

Deventer Ziekenhuis

Bezoekadres
N. Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

Correspondentieadres
Postbus 5001
7400 GC Deventer

Telefoon
0570 53 50 75

E-mail
[email protected]

Bereikbaarheid
Ma. t/m vrij.: 08:00 - 17:00 uur

 

Locatie Rijssen

Medisch Centrum Rijssen

Bezoekadres
Wijnand Zeeuwstraat 26
7462 DE Rijssen

Correspondentieadres
Postbus 5001
7400 GC Deventer

Telefoon
0570 53 50 75

E-mail
[email protected]

Bereikbaarheid
Ma. t/m vrij.: 08:00 - 17:00 uur

 

Locatie Zutphen

Gelre Ziekenhuizen

Bezoekadres
Den Elterweg 77
7207 AE Zutphen

Correspondentieadres
Postbus 9020
7200 GZ Zutphen

Telefoon
0575 59 28 22

E-mail
[email protected]

Bereikbaarheid
Ma. t/m vrij.: 08:30 - 16:30 uur

 

Aangesloten bij

lid IAOMS
lid NVOI
lid VMKA
NVTS geaccrediteerd